Hotell och konferens

Många hotell och konferensanläggningar erbjuder idag sina kunder att använda produkter från Comfort Audio vid möten och konferenser i sina lokaler. För att ytterligare förbättra ljudmiljön och öka upplevelsen för åhöraren kan Comfort Digisystem enkelt kopplas samman med flera olika enheter som högtalare, mixerbord eller befintliga slingor. Alla åhörare kan höra den som talar lika bra, oavsett om de står nära eller en bit ifrån.

Om man väljer att utrusta sina lokaler med Comfort Digisystem för att alla som vistas där ska kunna höra, så utökar man dessutom sin målgrupp, vilket också kan generera fler besökare.

Även i receptioner på till exempel hotell, sjukhus eller banker är utrustningen ett mycket effektivt hjälpmedel för personer med nedsatt hörsel för att bättre kunna höra allt som sägs och uppfatta viktig information.