Nedsatt hörsel behöver inte vara ett hinder i skolan

Att höra bra i skolan är viktigt både för inlärningen och för den sociala gemenskapen. Men för en elev med nedsatt hörsel kan det vara svårt att höra vad lärare och klasskamrater säger – även med hörapparat eller hörselimplantat. Skolmiljön är ofta bullrig, med många störande bakgrundsljud, vilket gör det svårt att hänga med i undervisningen och att delta i till exempel grupparbeten.

Hörselhjälpmedel som rensar bort störande bakgrundsljud
Med våra digitala hörselhjälpmedel klarnar ljudbilden. Comfort Digisystem är en serie trådlösa hörselhjälpmedel som förtydligar tal och rensar bort störande bakgrundsljud innan det når hörapparaten eller hörselimplantet.

Genom skolans alla stadier
Det renare ljudet gör det lättare att höra, förstå och vara delaktig hela vägen från förskoleklassens samling till universitetsexamen.