Digitala hjälpmedel för elever med koncentrationssvårigheter

En elev behöver inte ha nedsatt hörsel för att ha nytta av våra hjälpmedel. En normalhörande elev med koncentrationssvårigheter är ofta hjälpt av den tydlighet och klarhet som digitala hjälpmedel skapar i kommunikationen mellan lärare och elev.

Skärpt fokus och en lugnare miljö
Med en mikrofon på läraren och en mottagare på eleven blir det lättare för eleven med koncentrationssvårigheter att fokusera på läraren under en längre tid. Läraren kan också kommunicera effektivt med eleven på håll och behöver inte höja rösten för att höras.

Comfort Focus: för ökad koncentration
Comfort Focus är ett trådlöst digitalt system anpassat för elever med koncentrationsproblem och andra inlärningssvårigheter. Det överför ljudet kristallklart och rensar bort störande bakgrundsljud. Systemet kan användas med hörlurar eller öronsnäckor.

Comfort Focus ger bättre förutsättningar för barn med läs- och skrivsvårigheter att koncentrera sig på läraren. Det medför bättre resultat i skolarbetet, vilket i sin tur stärker elevens självkänsla. Ofta ger också Comfort Focus ett lugnare klassrum.

Mer information
Vill du veta mer om Comfort Focus? Läs mer på Focuseramera.se eller kontakta Cornelia Schildfat (cornelia.schildfat@phonak.com).