Hörselhjälpmedel för grundskola: Att vara en i gänget

I grundskolan växer kraven på förståelse och samarbetsförmåga för varje årskurs. Samtidigt är ljudmiljön i skolan ofta krävande, speciellt för elever med nedsatt hörsel. De många bakgrundsljuden förstärks av hörapparaten eller hörselimplantatet och gör det svårare att hänga med i undervisningen.

Digitala hörselhjälpmedel för grundskola
Comfort Audios trådlösa hörselhjälpmedel kompletterar hörapparater, cochleaimplantat och benförankrade hörapparater genom att rensa bort störande bakgrundsljud och förtydliga tal. De gör det lättare för en elev med hörselnedsättning att vara delaktig fullt ut, både i undervisningen och i sociala sammanhang utanför skolan.

Bidrar till förbättrad dialog i hela klassen
Hjälpmedlen är enkla att använda och anpassade för grundskolans pedagogik. Ett exempel är tryck-och-tala-mikrofonen Microphone DM10 som styr samtalsordningen så att endast en elev åt gången kan tala. Den stödjer eleven med nedsatt hörsel i samtal med flera kamrater och bidrar till att förbättra dialogen i klassen som helhet.