Streamers och trådlösa hörselprodukter

Trådlösa hörselprodukter har traditionellt anslutits till hörapparaten induktivt via T-spole, eller direkt till hörapparaten via Direct-Audio-ingången (DAI)

För att bästa möjliga anslutning ska kunna erbjudas användaren måste man ta hänsyn till flera faktorer: audiologiska, tekniska och naturligtvis personliga preferenser.

Streamers – det tredje sättet att höra
Majoriteten av alla hörapparater som säljs idag stödjer trådlös anslutning till avlägsna ljudkällor, som mobiltelefon, TV, fast telefon eller en extern mikrofon. Varje hörapparatstillverkare har sin egen metod att ansluta hörapparaten till dessa ljudkällor, men det absolut vanligaste sättet är att använda en kroppsburen kommunikationsenhet – också känd som en “Streamer” *).

 


Flera fördelar!
Den främsta anledningen att använda en streamer är att den eliminerar behovet av att bära en mottagare på hörapparaten. Det finns flera fördelar med detta tillvägagångssätt:

  • Lägre vikt på örat
  • Lägre batteriförbrukning i hörapparaten
  • En mer kosmetiskt tilltalande lösning
  • Lägre kostnad, eftersom endast en mottagare behövs för båda hörapparaterna
 

Gör en bra streamer ännu bättre!
Även om streamern möjliggör att man kan ansluta flera ljudkällor till hörapparaten än tidigare, har man fortfarande behov av att filtrera bort störande bakgrundsljud och förtydliga tal när man befinner sig i högljudda miljöer eller på avstånd från ljudkällan.

De flesta streamers på marknaden stödjer anslutningen av trådlösa minimottagare, vilket öppnar upp hörapparaten för alla fördelar som Comfort Audios produkter erbjuder.

Läs mer om våra lösningar för streamers

 

*) Uttrycket “Streamer” är ett registrerat varumärke från Oticon. Det är idag en vanlig term för att beskriva personliga kommunikationsenheter från alla tillverkare.