Hörselnedsättning i arbetslivet diskuteras i media

De senaste dagarna har flera artiklar publicerats som tar upp frågan om hörselnedsättning på jobbet. Bra tycker vi! Detta är ett område som fortfarande är okänt för många. Både att det finns hörselprodukter som arbetshjälpmedel, utöver hörapparater, och att man faktiskt kan få bidrag från Försäkringskassan så att man kan fortsätta jobba trots nedsatt hörsel.

Se ett par exempel här, först en debattartikel från Anna K Lejon, leg audionom hos Comfort Audio, som har publicerats i flera tidningar.

Även TCO-tidningen och HRF tar upp frågan.