Hur kan en person med hörselimplantat få nytta av en mikrofon för användning nära munnen med digital överföring?

Vi får mycket kunskap genom talade meddelanden, och för att ett barn med nedsatt hörsel ska kunna tillgodogöra sig den här kunskapen behöver han eller hon ett bra signal-brusförhållande. Ett sätt att förbättra signal-brusförhållandet är att använda en näravståndsmikrofon från Comfort Audio.

I en studie som gjorts av Julie Martinez Verhoff, Kelli Billups och Jennifer Lightfoot på Gallaudet University beskrivs vilka fördelar ett barn med hörselimplantat får av att använda en näravståndsmikrofon. Studien presenterades på ASHA-mötet i USA 2012.

Arton barn med hörselimplantat i åldrarna 5 till 10 år deltog i studien. Syftet med studien var att fastställa vilket signal-brusförhållande som behövdes om barnen bara använde hörselimplantat respektive om barnen använde hörselimplantat i kombination med Comfort Audio Digisystem. Signal-brusförhållandet fastställdes genom att använda Bamford-Kowal-Bench Speech-In-Noise (BKB SIN) när bara hörselimplantatet användes och när barnen även använde ett Comfort Digisystem som bestod av mottagaren Receiver DT10 och mikrofonen DM10. Microphone DM10 användes för att digitalt och trådlöst överföra ljudet till den Receiver DT10 som var kopplad till hörselimplantatet.

Alla arton barn som deltog i studien uppvisade bättre taligenkänning i en miljö med störande bakgrundsljud när de använde ett Comfort Audio-system. Comfort Audio-systemet gav i genomsnitt en förbättring på 7,5 dB, men individuella förbättringar var så stora som 16 dB.

Diagrammet visar resultaten för de arton barnen. De ljusblå staplarna visar resultatet när bara hörselimplantatet användes och de lila staplarna visar resultaten när hörselimplantaten användes tillsammans med Receiver DT10 och Microphone DM10.