Avstånd

Möten kan ske i många former. Ett vanligt scenario är att mötesdeltagare samtalar runt ett bord. Om någon gör en presentation står han eller hon ofta en bit bort. För en person med hörselnedsättning kan det vara svårt att interagera fullt ut och förstå vad både kollegorna och presentatören säger. Med Comfort Digisystem blir det lättare att både delta i samtalet runt bordet och höra vad presentatören säger.

Perfekt för den här situationen: Conference Microphone DC20 eller Conference Microphone DC10.