Hur tänkte vi? Conference Microphone DC20

Namn:

Johan Sahlin

Titel:

Designingenjör

Eric

Vad var det viktigaste vi uppnådde när vi utvecklade Conference Microphone DC20?

Att vi kunde kombinera den kraftfulla och avancerade tekniken med en diskret elegant och tilltalande design.

Varför ser mikrofonen ut som den gör?

När användaren placerar mikrofonen på en yta vill vi att den ska ha ett diskret och svävande uttryck. Det svävande uttrycket uppnås genom att bottendelen är något mindre än överdelen, samt genom fasningar nertill som kastar skuggor på ytan under.
Sidomonterade knappar gör att användaren enkelt har tillgång till de vanligaste inställningarna och gör att man kan placera displayen på baksidan, vilket ger ett diskret uttryck.
Comfort Audios första produkt, Comfort Conference från 1994, hade en karakteristisk, stor, rund mikrofon och den har anpassats och används även i den nya mikrofonen. Det här ger varumärket en utpräglad karaktär som är genomgående för hela produktfamiljen.
Den blanka ytan är tilltalande och den motverkar också ljud när användaren hanterar produkten.

Vilken var den största utmaningen när vi utvecklade den här produkten?

Det var att få plats med alla elektroniska komponenter i produkten och samtidigt skapa en tunn och smidig profil.

Om du fick drömma … vilken funktion skulle du vilja att Comfort Digisystem hade?

Automatisk översättning till valfritt språk utan tidsfördröjning.