På vilket sätt kan en person med hörselimplantat få nytta av en avståndsmikrofon?

Om man ska vara en del av gemenskapen på arbetet behöver man kunna delta aktivt i informella och formella möten. 20 procent av hörapparatsanvändare är missnöjda med hur deras hörapparater fungerar vid större möten. Ju längre avstånd till den som pratar, desto mer sprids ljudet och desto svårare är det att urskilja talarens röst på grund av reflektioner och absorption i omgivningen. Comfort Audio tillverkar två avståndsmikrofoner, även kallade konferensmikrofoner. Konferensmikrofoner har funktionerna Perceptional Speech Enhancement och Active Noise Reduction som kan förbättra signal-brusförhållandet för användare.

I en studie gjord av Olszewski Ł., Majchrzak A. och Skarżyński P.H vid Institute of Physiology and Pathology of Hearing, Warszawa och Institute of Sensory Organs, Nadarzyn i Polen, fastställs vilka fördelar en vuxen person med hörselimplantat får av att använda en avståndsmikrofon/konferensmikrofon.

TTio vuxna personer med hörselimplantat deltog i studien. Målet för studien var att fastställa vilket signal-brusförhållande som krävs om man bara använder ett hörselimplantat jämfört med om man använder ett hörselimplantat tillsammans med en konferensmikrofon.

Resultaten visar på stora individuella skillnader mellan personerna som deltog i studien. De individuella skillnaderna kan bero på flera parametrar, till exempel hur länge man har haft implantatet och hur väl personen har acklimatiserat sig till den nya signalbehandlingen. I genomsnitt innebar konferensmikrofonen en förbättring på 3 dB vilket är mycket lovande för en digitalt processad ljudalgoritm.

Diagrammet visar resultaten för de tio vuxna personerna med hörselimplantat. De blå staplarna visar signal-brusförhållandet när bara hörselimplantat används och de röda staplarna visar signal-brusförhållandet när hörselimplantat används tillsammans med en konferensmikrofon.