Fast telefoni

Telefontillbehöret TeleLink kopplas till den fasta telefonen och används tillsammans med konferensmikrofonen.

Talet från telefonen fångas upp av mottagaren som personen med nedsatt hörsel bär och överför ljudet direkt in i hörapparaten / implantatet.

Landline phone

Rekommenderad mikrofon


DC20

Comfort Digisystem Conference Microphone DC20 och TeleLink

Conference Microphone DC20 har flera ljudupptagningslägen och kompenserar automatiskt för ljudkällans avstånd till mikrofonen. Den kan anslutas till fast telefon via TeleLink och via Bluetooth till mobiltelefon. Conference Microphone DC20 kan också fjärrstyras

Läs mer