Kvinna med hörselhjälpmedel i halsslinga

"Hjälpmedlen hjälper barnen att fokusera!"

“Vid samtal med en enskild person klarar sig barnen i min förskoleklass bra med hörapparaten. Men vid gruppaktiviteter och när jag som lärare läser högt behöver barnen den tydlighet som Comfort Digisystem ger. Hjälpmedlen, till exempel Microphone DM30, hjälper barnen att fokusera. De orkar också koncentrera sig längre.”