Hur tänkte vi?

Namn:

Fredrik Larsson

Titel:

Designingenjör

Fredrik

Det roligaste med mitt jobb?

Jag har ett kreativt jobb och arbetar med viktiga produkter. Jag har roligt och arbetar med saker som känns meningsfulla, det är ett privilegium.

Vad var det viktigaste vi uppnådde när vi utvecklade Microphone DM05?

Att vi skapade en attraktiv och funktionell produkt där det är tydligt att den tillhör Comfort Digisystem-familjen.

Varför ser Microphone DM05 ut som den gör?

Den upphöjda kanten på ovansidan skapar en inre kontur som gör att produkten ser mindre ut. På samma sätt är sidoytorna horisontellt delade i olika vinklar vilket gör att ljuset reflekteras så att när ett område belyses så skuggas ett annat område. Det gör att produkten ser tunnare ut.

Området kring mikrofonens ljudingång är markerat med en kromring och framhävs ytterligare genom att det är något förhöjt. Det här visar att det är ett viktigt område som inte ska täckas över. Kromringen är också ett karakteristiskt formelement för Comfort Digisystem.

Den upphöjda kanten på ovansidan har även en praktisk funktion, den fungerar som ett stöd för tummen när man använder klämman.

Vilken var den största utmaningen när vi utvecklade den här produkten?

Utmaningen var att hitta rätt form och storlek för mikrofonen så att vi kunde skapa en bra användarupplevelse. Att få plats med all elektronik var också en utmaning, men tack vare ett nära och effektivt samarbete med maskinvaruutvecklarna gick det att lösa.

En funktion för förtydligande av tal som omvandlar mumlande till välartikulerat tal eller en funktion som gör att du genom ögonstyrning kan välja vilken person (eller ljudkälla) som du vill lyssna på.