Möten och grupparbeten

På bordet ligger en konferensmikrofon som fångar upp talet från kollegorna runt bordet. Personen med nedsatt hörsel som, i detta fall, bär en mottagare runt halsen, hör kollegornas tal klart och tydligt.

Mottagaren överför ljudet direkt in i hörapparaten / implantatet.

Om ljuddemonstrationen

 

Rekommenderad mikrofon

 

DC20

Comfort Digisystem Conference Microphone DC20

Conference Microphone DC20 har flera ljudupptagningslägen och kompenserar automatiskt för ljudkällans avstånd till mikrofonen. Det räcker därför att ha konferensmikrofonen placerad på bordet i rummet för att samtliga mötesdeltagares röster ska gå fram tydligt och klart.

Läs mer