Möten med en extra talare

Fäst en liten mikrofon på talarens kläder. Hans röst sänds via konferensmikrofon på bordet till mottagaren med nedsatt hörsel och kan höras tydligt. 


Rekommenderade mikrofoner

 

DC20

DC20

Conference Microphone DC20 och Microphone DM05

Conference Microphone DC20 har flera ljudupptagningslägen och kompenserar automatiskt för ljudkällans avstånd till mikrofonen. Det räcker därför att ha konferensmikrofonen placerad på bordet i rummet för att samtliga mötesdeltagares röster ska gå fram tydligt och klart.

Läs mer om Conference Microphone DC20
Läs mer om Microphone DM05