Telefon

För många personer med nedsatt hörsel är det svårt eller till och med omöjligt att prata i telefon även om man har hörapparat. Samtidigt är telefonsamtalet ofta en naturlig del i vardagen för att sköta ärenden och hålla kontakten med kunder. Personer med nedsatt hörsel kan använda Bluetooth för att ringa från mobiler och bärbara telefoner. Vi har olika telefonlösningar för våra mikrofoner. Till exempel Microphone DM90 med två Bluetooth-utgångar och inbyggd mikrofon. Microphone DM90 kan användas som en halsslingemottagare eller som en sändare till minimottagare.Perfekt för den här situationen: Microphone DM90.