Man med nedsatt hörsel på stan

"I dag hade jag inte kunnat sköta mitt jobb utan mina nya hörselprodukter."

“Jag har använt hörapparat länge. För ett år sedan försämrades min hörsel drastiskt på ena örat, och efter det räckte inte hörapparaten till i jobbet. Jag behövde hitta en annan lösning och kom i kontakt med Comfort Audios hörselprodukter. Första provlyssningen var en aha-upplevelse! I dag hade jag inte kunnat sköta mitt jobb utan mina nya hörselprodukter.”