Hur tänkte vi? Microphone DM30

Namn:

Eric Wiebols

Titel:

Maskinvarudesigner

Eric

Det roligaste med mitt jobb?

När jag lyckas uppnå en balans mellan olika motsägelsefulla designkrav: prestanda (dvs. låg brusnivå, immunitet mot radiostörningar osv.), kostnad och batteritid.

Vad var det viktigaste vi uppnådde när vi utvecklade mikrofonen?

Den anslutande enhetens ”tryck och tala”-funktion. Den gör att elever inte kan avbryta varandras radiosändningar (till läraren) i klassrummet. Vi löste detta med vår unika FCR-funktion!

FCR – Free Channel Request. FCR är en fantastisk funktion som nu används i Digisystem-familjen. FCR förhindrar att DM10 sänder på frekvenser som redan används av andra sändare. Att ignorera att en frekvens är upptagen och börja sända stör mottagaren, och det är detta som FCR-funktionen förhindrar. Detta sker ofta när flera DM10-mikrofoner är inställda på ”tryck och tala”. Om frekvensen är upptagen av andra sändare visas det på displayen och det går inte att sända.

Varför ser mikrofonen ut som den gör?

Vi ville göra en robust mikrofon med en enkel ”tryck och tala”-knapp. Vi har faktiskt gjort Microphone DM30 lite större för att få extra batteritid.

Vilken var den största utmaningen när vi utvecklade den här produkten?

Att kombinera en radiosändare och en mottagare, utan att få störningsproblem.

Om du fick drömma … vilken funktion skulle du vilja att Comfort Digisystem hade?

Jag skulle vilja ha en fjärrstyrd ”tryck och tala”-funktion som läraren (huvudenheten) kan använda för att göra elevens mikrofon (anslutande enhet) till aktiv sändare genom att bara titta på den.