Hör läraren och klasskamrater

Lärarens mikrofon fångar upp hans / hennes röst och sänder den till mottagaren som bärs av eleven med hörselnedsättning. Flera mikrofoner delas ut i klassrummet.

De klasskamrater som använder push-to-talk funktion på dessa mikrofoner, skickar sina röster via lärarmikrofon till mottagaren hos eleven med hörselnedsättning.

Integrated Pupil

Rekommenderade mikrofoner

DM10

DM20

Comfort Digisystem Microphone DM10 och DM20

Mikrofonerna fästes enkelt vid kläderna med ett clips. Alternativt kan myggmikrofon eller huvudburen mikrofon anslutas. Har en inbyggd mottagare som möjliggör att fler mikrofoner kan användas samtidigt.

Läs mer om Microphone DM10

Läs mer om Microphone DM20