Hör läraren och klasskamrater

I en specialskola har samtliga barn och ibland även pedagogen nedsatt hörsel. Mikrofonen för specialskolor fungerar både som tryck-och tala-mikrofon, lärarmikrofon och mottagare.

Med denna produkt kan eleverna höra både sina kamrater och pedagogen samtidigt.

Rekommenderade mikrofoner

DM30

Comfort Digisystem Microphone DM30

Mikrofon och mottagare i en och samma produkt. Detta gör det möjligt att med endast en enhet kunna tala och lyssna samtidigt. Den är särskilt anpassad för användning i skolmiljö.

Läs mer