Team teaching

När den ena läraren pratar hörs rösten klart och tydligt av eleverna. Den andra läraren bär en mikrofon, hans/hennes röst sänds via den första lärarens mikrofon till mottagaren hos eleven med hörselnedsättning.

Mottagaren överför ljudet direkt in i hörapparaten / implantat.

Team Teaching

Rekommenderad mikrofon


DM30

Comfort Digisystem Microphone DM30

Mikrofon och mottagare i en och samma produkt. Detta gör det möjligt att med endast en enhet kunna tala och lyssna samtidigt. Den är särskilt anpassad för användning i skolmiljö.

Läs mer