Pressmeddelande

Innovation för bättre hörsel gav Comfort Audio förstapris på Swedish Embedded Award 2011

Comfort Audio, som tidigare i år lanserade en helt ny hörselprodukt i form av världens första digitala minimottagare belönades med företagspriset under Embedded Conference Scandinavia.

Minimottagaren ansluts direkt till hörapparaten och ryms bakom örat. Tillsammans med övriga produkter i Comfort Audios produktplattform är minimottagaren ett komplement till hörapparater och implantat i krävande ljudmiljöer. Miljöer där hörapparater och implantat inte alltid räcker till avseende tal – och ljudåtergivning.

Comfort Audio fokuserar på lösningar för miljöer där skolbarn, ungdomar och yrkesverksamma finns. Skolor och arbetsplatser har ofta en hög nivå av bakgrundsbrus, ljud, buller och långa avstånd till ljudkällan. Miljöer som normalt sett är oerhört påfrestande för personer med nedsatt hörsel.

Liksom övriga produkter i Comfort Audios senast produktplattform, använder minimottagaren den digitala tekniken fullt ut. Det möjliggör att störande bakgrundsbrus filtreras bort samt att ljud och tal återges på ett tydligt sätt. Det skapar bättre förutsättningar för personer med nedsatt hörsel att höra, förstå och vara delaktig.

— Att integrera den prestanda vi eftersträvar i en så liten produkt som minimottagaren befäster vårt teknologiska ledarskap i branschen för hörselprodukter ytterligare. Att dessutom responsen på våra produkter från användarna är fantastisk gör oss mycket stolta, säger August Pansell, utvecklingsansvarig Comfort Audio.



För mer information, kontakta:

August Pansell
Utvecklingsansvarig, Comfort Audio Gruppen
Telefon: 035–260 16 00
august.pansell@comfortaudio.com