Nytt koncept för Comfort Audio Academy

Comfort Audio i Sverige har testat ett nytt koncept gällande Comfort Audio Academy, som våra utbildningsdagar kallas. Vi anordnade en heldag med främst pedagoger men även några logopeder och en audionom samt 2 externa föreläsare. Genom att anlita externa föreläsare hoppas vi kunna bidra till att alla professionella som vi samarbetar med ska kunna ta del av ny forskning. Det ger även våra kunder tillfälle att träffas och diskutera om hur det fungerar inom deras eget område. Ett utökat utbyte av tankar och idéer samt färsk kunskap är väldigt värdefullt både för oss och för er som arbetar runt om i landet.

Denna gång bjöd vi in till en utbildningsdag med tema Kommunikation för barn och ungdomar med hörselnedsättning; eftersom vi ser att alltfler barn och ungdomar med hörselnedsättning går inkluderat i skolan tillsammans med normalhörande barn och ungdomar. Behovet av rätt hjälpmedel och verktyg för att klara skolan är avgörande för dessa elever. Idag slits vi, många av er och föräldrar mellan olika avtal, upphandlingar och direktiv som råder beroende på vilket landsting man tillhör.
På Comfort Audio vill vi med detta nya koncept, inte bara prata om våra produkter utan erbjuda djupare information och utbildning. Med hjälp av externa föreläsare och inte minst, med hjälp av er alla som har erfarenhet och många goda idéer, hoppas vi kunna erbjuda fler givande utbildningsdagar med intressanta diskussioner! Är detta något ni tycker låter intressant eller har förslag på ämnen/teman för kommande Comfort Audio Academy; tveka inte att maila oss på academy@comfortaudio.com

Ser fram emot många förslag,
Azar Zandi
Utbildningsansvarig och Leg. Audionom