Hörselprodukter som ger ökad delaktighet i arbetsliv och skola

Comfort Audio står för hörhjälpmedel som förbättrar livskvaliteten för personer med nedsatt hörsel. Produkterna ger stor flexibilitet och är utvecklade för både arbetsliv, skola, offentlig miljö och privatliv.

Comfort Audio i Halmstad AB grundades 1994 och ägs sedan oktober 2014 av Sonova och är nu verksamt under varumärket Phonak.

Vår verksamhet är integrerad i Phonak Communications som är Sonovas globala huvudkontor för trådlös teknik och som utvecklar Phonaks hörselprodukter under produktmärket Roger. Den sammanslagna organisationen kommer fortsätta att utveckla framtidens hörselprodukter.

På den skandinaviska marknaden erbjuder vi en samlad produktportfölj med de båda produktmärkena Comfort Audio och Roger.