Hjälp med att välja rätt hörselhjälpmedel

På Phonaks webbsida finns en sökfunktion där du kan hitta en audionommottagning nära dig och få möjlighet att prova ut våra produkter.