Comfort Digisystem - digitala hörselhjälpmedel

Comfort Audio startade den digitala revolutionen

Comfort Audio var först i världen att utveckla digitala hörselprodukter. Företaget började tidigt utforska helt nya sätt att hjälpa personer med nedsatt hörsel, och vårt målmedvetna arbete har resulterat i produkter med funktioner som är unika i branschen och som gör oss tekniskt världsledande.

Patenterad teknik
Comfort Audios digitala teknik är utvecklad specifikt för hörselhjälpmedel. SecureStream Technology och Perceptual Speech Enhancement är två exempel.

Digital ljudöverföring: SecureStream Technology
SecureStream Technology (SST) gör produkterna avlyssningssäkra samtidigt som ljudet överförs utan tidsfördröjning.

Digital ljudbehandling: Perceptual Speech Enhancement
Perceptual Speech Enhancement (PSE) är en kraftfull ljudbehandlingsteknik som bearbetar ljudet så att störande bakgrundsljud filtreras bort och talet framhävs.