Träffa Comfort Audio på NPF-forum 19-20 april

Välkommen att besöka Comfort Audios monter (nr. 13) på NPF-forum i Fyrishov i Uppsala den 19-20 april. Azar Zandi och Cornelia Schildfat kommer finnas på plats för att bland annat berätta om Comfort Focus, digitala hörselhjälpmedel för elever med koncentrationssvårigheter.

På NPF-forum kan du ta del av det stöd som finns till hands för personer med ADHD, Asperger, Tourette och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du möter bokförlag, vårdgivare, hjälpmedelsföretag, studieförbund, myndigheter, experter och många andra. Utställningen kan besökas kostnadsfritt den 19 april kl. 16.30 - 19.00. 
Läs mer på www.attention-riks.se.