Dysleximässan 21-22 oktober

Träffa Comfort Audio på Dysleximässan

Skolinspektionen har under året granskat de svenska grundskolorna och riktat allvarlig kritik över hur man tar hand om elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Dyslexiförbundet FMLS med samarbetspartner tar nu upp den kastade handsken och visar att man kan göra något positivt av detta och bjuder in till Dysleximässa på Expolaris i Skellefteå den 21-22 oktober.

Comfort Audio kommer finnas på plats för att besvara dina frågor och berätta mer om Comfort Focus; vårt digitala hjälpmedel för barn med koncentrationsproblem och andra inlärningssvårigheter.