Uppgradering av Microphone DM90

Ny mjukvara har släppts för Microphone DM90. Följande ändringar och förbättringar har gjorts.

Nivåer
Flera personer har upplevt att skillnaden i volym mellan zoom-läge och rundupptagande har varit allt för påtaglig. Skillnaden har nu utjämnats.

När produkten används som sändare användes tidigare samma volyminställning som för mottagarläget. Detta är ändrat och volymen i sändarläget ställs nu automatiskt till maxläge vilket motsvarar känsligheten i våra övriga näravståndsmikrofoner.

Bluetooth
Tidigare fick användaren själv välja vilket enhet som skulle vara förvald att fungera med t.ex. röstuppringning. Gjordes inget aktivt val blev ingen enhet förvald. Detta är ändrat och nu väljs den först parade enheten automatisk som förvald enhet.

Kompatibiliteten med Sony Ericsson G900 har förbättrats.

Användargränssnitt
Menyn Max volym heter nu Max/Fix volym för att bättre återspegla vad som finns under menyalternativet.

Radio
Tillgängliga kanaler i E-bandet är nu E1-E35. (Ej tillåtna i Sverige) Tillgänglighet Dessa ändringar finns i mjukvaruversion 1.03 och högre. Mjukvaran finns tillgänglig i alla Microphone DM90 som levererats från Comfort Audio från 1:a april.